GİZLİLİK
1341 sayılı madde ve medeni kanuna göre kabulü açıkça talep edilmiş aşağıdaki maddelere lütfen özellikle önem verin.
196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13. maddesi uyarınca kişisel bilginin işlenmesine dair açıklamalar.
Kayıt işlemleri ve sonrasında çevrimiçi hizmetlerin kullanımı için, sizden 196 sayılı ve 30 Haziran 2003 tarihli Kararname hükümleri ve bunların müteakip uyarlamaları uyarınca kullanılacak bazı kişisel bilgiler vermeniz istenecektir.
Mevzubahis Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesi uyarınca:
1) Müteakip işlemler için olan genel koşullar kısmının “Hizmet Tanımı” paragrafında bahsedilen hizmetin tedarik yönetimi ve tamamlanması için elde edilecek veri gerekli ön şart (zorunlu veri) ya da faydalı unsurdur (isteğe bağlı veri).
2) Filidea bağlantılara dair teknik bilgiyi (log) kanun tarafından talep edilen güvenlik kontrolleri ve sunulan hizmet kalitesinin geliştirilip müşterinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için saklayacaktır.
3) Toplanan ve Filidea’nın veri tabanlarında saklanan kişisel veri şirketin çalışanları ve/veya işbirlikçileri tarafından işlenecek ve açık onay verilmediği takdirde üçünü partilere iletimi ve dağıtımı yapılmayacaktır. Buna istisna durumlar bu poliçede ve/veya kanun tarafından belirlenmiştir.

“Sözleşme Tarafı” bölümü uyarınca, müşterinin verdiği taahhütlerle ilgili olarak, kişisel bilginin alakalı kısımda ifade edildiği şekilde Filidea’nın bünyesindeki ve yönetimindeki şirketlere aktarılmasına dair açık bir rıza olmadığı sürece, Filidea müşteriye bilgi gönderme yetkisini bulunduran tek taraf olacaktır.

4) Alakalı tarafların daha önce bahsedilen kanun hükmünde kararnamenin 7. maddesi tarafından sağlanan haklarını kullanma yetileri vardır. Bu haklar:
Henüz kayıt yapılmamış olsa dahi kişisel bilgilerin var olup olmadığına dair onay almak ve bunun anlaşılabilir bir şekilde iletilmesi
Şunlara dair bilgi istemek:
A) Kişisel verinin kaynağı,
B) Verinin işlenme amaçları ve yöntemleri,
C) Elektronik araçlar kullanılarak yapılan işlemde yürütülen mantık,
D) 196/2003 sayılı Mevzuatın ikinci paragraf beşinci maddesi uyarınca bilgi sahibinin, yönetimdeki kişilerin veya atanmış temsilcilerin ya da talimatlar dâhilinde kişisel bilginin aktarılabileceği veya varlığından haberdar edilebileceği tarafların ya da taraf kategorilerinin kimliği.
Şunları istemek:
A) Verinin güncellenmesi, düzeltilmesi veya çıkar sağlayacak durumlarda birleştirilmesi,
B) Verinin toplanma veya müteakip kullanım amacına istinaden korunması gerekmeyen kısımları da içermek üzere, yasal olmayan şekilde kullanılan verinin iptali, anonim hale getirilmesi ya da bloke edilmesi,
C) Bu tür bir işlemin mümkün olmadığı durumlar ya da bu işlemi gerçekleştirirken kullanılan yöntemlerin korunan haklarla açıkça orantısız olduğu durumlar haricinde, A ve B maddelerinde tanımlanan işlemlerin içerikleriyle beraber verinin aktarıldığı veya dağıtıldığı taraflara iletildiğinin onayı.
Şunlara tamamen veya kısmen karşı gelmek:
A) Geçerli sebepler ile verinin derlenme amacına uygun olsa dahi, tarafa ait kişisel verinin işlenmesi,
B) Tarafa ait kişisel verinin reklam malzemesi gönderme amacıyla işlenmesi veya doğrudan satılması veya pazar araştırması yürütmek ya da ticari iletişim için kullanılması.
Ayrıca, herhangi bir zamanda, talep edilen hizmetin tümünden geri çekilme hakkını kullanırken müşteri sağlanmış olan bütün verilerin iptalini talep edebilir. Bu durumda Filidea işlemler hakkındaki verileri ve saklanması güvenlik gerekçeleri ve yasal zorunluluklara göre gerekli olan verileri tutacaktır.
Talep edilen hizmetleri sağlamak için, mevzubahis veri işleminin sahibi:
**************************************************
Filidea
Aynı şirket tarafından yürütülen kişisel veri işleminden Filidea sorumludur
– Bölge Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Via Maestri del Lavoro 4/a 13900 Biella (BI)
**************************************************
Talep edilen hizmetin üçüncü partiler tarafından yürütülmesi durumunda, yalnızca talep edilen hizmetin sağlanmasına yönelik amaçlar için üçüncü partiler de girilen veriye sahip olacaklardır.
Bu tür hizmetler sağlayan şirketler talep sırasında belirtilecektir.
Filidea, özellikle kredi kartı ödemelerinde, üçüncü taraflardan faydalanabilir ve tedarike dair bazı bilgiler aktarılabilir. Bu durumda, 196/2003 numaralı Mevzuatın 24. maddesi uyarınca bu ödeme yöntemini seçen müşteriler verinin üçüncü taraflara aktarımına açıkça rıza verir.
Ana merkezi Biella, Via Maestri del Lavoro, 4/a’da olan Filidea şirketi veri tabanında saklanan malzemeyi ve müşterinin güvenliğe dair zorunluluklarını gözetir ve yukarıda bahsi geçen taraflarla beraber elde edilen verinin işlenmesinden sorumludur.
2003 tarihli 196 sayılı kararnameye göre, üyelik servisi süresince sağlanan veri, her durumda, yalnızca sözleşme tarafından belirtilen zorunlulukların yerine getirilmesini sağlamak ve/veya gerekli sözleşme bilgisini elde etmek amacıyla kanun, düzenlemeler ve topluluk mevzuatı tarafından sağlanan vergi/vergi makamları temelinde toplanmış veriye dair rıza kapsamının dışında tutulur.(196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 24. Maddesi a) ve b) bendi)

KİŞİSEL NOTLAR
Filidea web sitesinde bulunan her bilginin, veri, yazı ve görsel doğruluğunu sağlamak için derinlemesine kontrollere tabi tutulduğunu duyurur. Ancak kasti olmayan hataları ve eksiklikleri eleyemeyiz ve Filidea bu sebeple herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve garanti vermez.
Filidea bilgiyi haber vermeden düzeltme, güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar ve site içeriğinin güncellenmemesi durumunda sorumluluk kabul etmez.
Filidea bu sitedeki bilginin kullanılmasından veya bu web sitesine danışılmasından doğabilecek ticari veya finansal herhangi bir ziyan ve/veya zarar için sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin sayfalarını herhangi bir amaçla değiştiren kimse bu değişiklikler dolayısıyla üçüncü patilerin veriyi suiistimal etmesinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan sorumludur.
Bilgiler Filidea’ya aittir ve Filidea’nın yazılı izni olmadan bilginin tamamen veya kısmen kopyalanması, saklanması, değiştirilmesi yasaktır.